Похилі технічні лінії. Ціновий канал

Надзвичайно важливим інструментом технічного аналізу є похилі або діагональні лінії. Вони служать для визначення напрямку руху тренду, пошуку точок входу і точок для встановлення стоп-наказів. Для побудови похилої лінії потрібно з'єднати як мінімум два послідовних значущих екстремуми ринку. Якщо лінія проводиться по мінімумам, вона називається лінією підтримки (support), а якщо по максимумам – лінією опору (resistance).

Лінію підтримки при висхідному тренді (1) та лінію опору при низхідному тренді (2) ще називають лінією тренда (trendline).

Лінії S/R являются цінним інструментом для визначення зламу діючої тенденції та наступної зміни напрямку тренду. При цьому досить часто після пробою лінії тренду ціна тестує її з протилежного боку.

 

Правила побудови технічних ліній

Як було згадано вище, технічні похилі лінії будуються шляхом з'єднання прямою лінією двох послідовних значущих екстремумів - двох послідовних максимумів чи мінімумів. За своїми властивостями технічні лінії багато в чому схожі на горизонтальні рівні. Також, за аналогією з горизонтальними рівнями, на ціновому графіку можна накреслити дуже велику кількість похилих ліній, але далеко не всі вони становлять цінність. Практикуючому трейдеру необхідно навчитися виділяти тільки значущі лінії, тобто такі, на які ціна в майбутньому реагуватиме з великою ймовірністю - буде або різке відштовхування ціни від лінії, або пробій з подальшим розворотом тренду.

Основні властивості технічних ліній та рекомендації щодо їх побудови:

  • Екстремуми, що формують похилі лінії, повинні візуально чітко виділятися, має бути чіткий хід ціни до екстремума та після нього. Як правило, лінія будується за двома послідовними максимумами (опір) або мінімумами (підтримка), але їх кількість може бути більшою.
  • Імовірність відскоку ціни від лінії вища, ніж її пробою. Чим більше разів ціна торкається лінії, тим вона сильніша та надійніша, кожне наступне відштовхування є свідченням присутнього попиту (при відштовхуванні вгору) або пропозиції (при відштовхуванні вниз).
  • Чим більш старший таймфрейм, на якому побудована лінія, тим очевиднішою вона є для учасників ринку і тим більшого значення набуває. Намагайтеся будувати лінії на графіках із ТФ хоча б від Н1 і вище. Внутрішньоденні лінії, побудовані на дрібних ТФ, ненадійні.
  • Не рекомендується будувати лінії на дуже крутих трендах, які виникають через різкі вибухові цінові рухи. Як правило, такі рухи нестійкі і часто є кульмінаціями зростання або падіння ринку з наступним швидким завершенням тренду. Оптимальним кутом нахилу технічної лінії слід вважати 45±10°.
  • Лінія, побудована на нових екстремумах краща, ніж та, яка будувалася на більш застарілих максимумах і мінімумах. Лінія, яка раніше пробивалася ціною, втрачає актуальність.
  • Точки перетину технічних ліній і сильних горизонтальних рівнів набувають особливої ваги, вони взаємно посилюють один одного і служать, своєрідними, «магнітами» для ціни.

 

Ціновий канал

Ціновий канал (Price Channel) – це той випадок, коли на ринку спостерігається чіткий трендовий рух, а по мінімумам і максимумам цього тренду можна провести паралельні лінії підтримки та опору так, що графік ціни вміщується усередині цього технічного каналу. Лінії підтримки та опору виступають межами цього каналу. Лінія, паралельна трендовій, називається лінією каналу. Ціновий канал називають торговим каналом або торговим коридором. Цінові канали бувають висхідні – будуються на висхідних трендах, і низхідні – коли на ринку спостерігається низхідний тренд. Якщо ціна йде всередині горизонтального цінового каналу, то правильно буде сказати, що ціна знаходиться в діапазоні або у флеті.

Цінові канали набули особливої популярності серед трейдерів, оскільки дозволяють відносно легко торгувати всередині каналу, шляхом відкриття позиції біля однієї межі та закриття поблизу іншої. З однією з можливих технік торгівлі всередині цінового каналу можна ознайомитися тут.