Ринок праці

Ринок праці є барометром економічного стану країни, а показники зайнятості є дуже важливими індикаторами, на які звертають пильну увагу, як учасники фінансових ринків, так і центральні банки. Стан ринку праці в більшості галузей сильно залежить від фази економічного циклу - в періоди росту відбувається зростання зайнятості, і, навпаки, в періоди рецесії ринок праці скорочується.

Види безробіття:

  • Фрикційне - виникає, коли люди перебувають в процесі переходу від одного роботодавця до іншого в пошуках робочого місця, яке б їх влаштувало в більшій мірі. Зазвичай має короткочасний характер.
  • Структурне - виникає в результаті того, що ряд спеціальностей чи професій стають застарілими і втрачають актуальність внаслідок крупномасштабних змін в економіці, переходу на новий технологічний уклад та інше.
  • Циклічне - те, яка визначається фазою економічного циклу.

Особа вважається безробітною (unemployed), якщо вона працездатного віку і знаходиться в активному пошуку. Якщо пошук затягується на кілька місяців і більше, така особа вважається довгостроково безробітною (long-term unemployed).

Частково зайнятим (underemployed) - вважається той, хто працює неповний робочий день або на менш оплачуваній посаді нижче своєї кваліфікації. З даним явищем тісно пов'язано таке поняття, як приховане безробіття - надлишкова робоча сила на виробництві, яка не враховується статистикою і тому її важко виявити.

Сезонне безробіття - виникає по причині того, що деякі види діяльності можуть здійснюватися тільки в певні періоди року. Такий вид безробіття має хвилеподібний характер і легко піддається прогнозуванню.

Добровільно безробітні (voluntarily unemployed) – люди, працездатного віку, які фізично можуть, але не хочуть працювати з різних причин.

Робоча сила (labor force) – включає усіх працевлаштованих і безробітних. Добровільно безробітні не враховуються і не вважаються частиною робочої сили. Працездатне населення - частина населення, яка за віком і станом здоров'я здатна працювати. Рівень участі в робочій силі (participation ratio) – відсоток робочої сили (усіх працюючих і пошукачів) серед працездатного населення.

Зневірені працівники (discouraged workers) - люди, які довгий час намагалися знайти роботу, але зазнали невдачі і припинили активний пошук. Тимчасово випадають із робочої сили, зазвичай в період економічного спаду. Знову додаються до робочої сили коли відновлюють пошук.

 

Основні індикатори ринку праці

Unemployment Rate – рівень безробіття, що показує відсоткове співвідношення числа безробітних до загальної чисельності робочої сили. Один з головних індикаторів ринку праці. Дуже високий рівень безробіття сигналізує про слабкість економіки і може призвести до соціальної напруги.

Nonfarm Payrolls – число зайнятих поза сільськогосподарським сектором. Підраховується Бюро трудової статистики США на основі наданих платіжних відомостей за попередній місяць. Один із найсильніших індикаторів ринку праці, може викликати значну волатильність на ринках. Вважається, що здорове економічне зростання в США супроводжується значеннями NFP в районі +200К щомісячно, падіння показника вважається маркером стагнації ринку праці, в періоди рецесії NFP переходить у негативну область.

Private Payrolls – абсолютне число нових робітників, працевлаштованих в приватному секторі за попередній місяць. Підраховується Бюро трудової статистики США на основі наданих платіжних відомостей, виключно з держслужбовцями, співробітниками некомерційних організацій, працівниками приватних домашніх господарств.

Average Weekly Hours – середня кількість годин, що складає робочий тиждень. Вважається допоміжним індикатором.

Усі перераховані показники, а також Average Hourly Earnings (описаний серед індикаторів інфляції) публікуються на щомісячній основі, як правило, в першу п'ятницю.

Jobless Claims – первинні заявки на виплати по безробіттю, показують число осіб, що вперше звернулися за виплатою по безробіттю за останній тиждень. Індикатор може бути доволі волатильним, тому з метою згладжування значень часто рекомендують використовувати його чотиритижневу ковзну середню. Аналізувати необхідно в динаміці, зростання значень сигналізує про несприятливу ситуацію на ринку праці та уповільнення економіки. Виходить щотижня по четвергам.

ADP Nonfarm Employment Change – зміна кількості зайнятих осіб за попередній місяць поза сільськогосподарським сектором, публікується приватною компанією Automatic Data Processing Inc. - глобальним лідером на ринку аутсорсингу та інших послуг на ринку праці. Підрахунок здійснюється на основі платіжних відомостей клієнтів ADP згідно методики, аналогічної до тієї, що використовує Бюро трудової статистики США при підготовці звіту NFP. Інформація публікується щомісяця, за два дні до публікації NFP і служить у якійсь мірі його предиктором.

JOLTS Job Openings - кількість відкритих вакансій станом на останній робочий день кожного місяця без врахування сільськогосподарського сектору. Складається на основі даних опитування роботодавців, проводиться Бюро трудової статистики США. Публікується щомісячно, в один день з ADP.

Challenger Job Cuts - звіт про заплановану кількість звільнень в США, без врахування виходу на пенсію. Готується компанією Challenger, Gray & Christmas Inc. (спеціалізується в сфері консалтингу і працевлаштування звільнених робочих) на щомісячній основі. Має обмежений вплив на ринки.