Індикатори споживання та споживчих настроїв

У цій главі розглянемо декілька груп індикаторів, котрі дають змогу оцінити стан споживчого попиту - основи економічного росту. До них можна віднести показники доходів населення, роздрібної торгівлі, ринку житла та різні ідекси настрою споживачів. Переважна більшість з них носять циклічний характер і сильно залежать від фази економічного циклу - в періоди росту споживчий попит зростає, а в часи рецесії скорочується.

 

Доходи населення

Personal Income (Personal Disposable Income) – сукупність усіх особистих доходів після виплати податків, включаючи заробітну плату, рентні платежі, субсидії, дивіденди, відсотки та інші. Публікується щомісячно Бюро економічного аналізу США у вигляді відсоткової зміни від місяця до місяця (m/m).

Pesonal Spendings (Consumer Spending, Personal Consumption Expenditures, PCE) – сукупні особисті витрати, розраховуються за трьома категоріями: витрати на товари тривалого користування, повсякденного користування та витрати на послуги. Публікується щомісячно Бюро економічного аналізу у вигляді відсоткової зміни від місяця до місяця (m/m) разом із Personal Income.

PCE Price Index – описаний серед індикаторів інфляції і є, свого роду, дефлятором PCE.

Consumer Credit – споживчий кредит, сума непогашеної кредитної заборгованості (за виключенням іпотеки) по фізичним особам. Індикатор показує закредитованість населення, він доволі волатильний, виходить раз на місяць.

 

Роздрібна торгівля

Retail Sales – зміна об'ємів продажів у сфері роздрібної торгівлі, характеризує силу купівельного попиту. Публікується міністерством торгівлі США кожного місяця, у звіті окремо вказуються дані по кожній групі товарів - одяг, продукти харчування, напої, автомобілі та інші. Індикатор характеризується вираженою сезонністю зі сплесками у святкові періоди, особливо в грудні, тому публікується з корекцією на сезонні фактори, свята і кількість робочих днів.

Retail Sales ex Autos (Core Retail Sales) – зміна в роздрібних продажах без врахування автомобілів, найбільш волатильного компонента, який до того ж має велику вагу в сукупних роздрібних продажах.

Retail Sales ex Gas and Autos - зміна в роздрібних продажах без врахування автомобілів і бензину, є ще більш згладженим показником.

 

Будівництво та ринок нерухомості

Стан ринку нерухомості свідчить про платоспроможний попит на товари довгострокового користування. Економічний бум супроводжується, в тому числі, і зростанням іпотечного кредитування, а це призводить до збільшення попиту на житло і стимулює будівельну галузь. Ринок житла дуже чутливий до змін довгострокових відсоткових ставок, оскільки іпотека зазвичай оформлюється на термін від 20 років і більше.

Building Permits – число дозволів на будівництво згідно даних, отриманих на основі звітів місцевих органів.

Housing Starts – кількість початих нових будівельних проектів, показник тісно корелює з попереднім.

New Home Sales – кількість проданих нових будинків, побудованих в цьому чи попередньому році.

Existing Home Sales – кількість проданих усіх будинків (включаючи таунхауси, кооперативи, кондомініуми та інші) без врахування продажів нових будинків.

Усі вище зазначені індикатори публікуються щомісячно в абсолютних цифрах з урахуванням корекції на сезонні коливання у річному вимірі (за останні 12 місяців).

Pending Home Sales – зміна в кількості будинків, що виставлені на продаж без урахування нових. Публікується раз на місяць у вигляді % m/m.

Construction Spending – видатки на будівництво в приватному і державному секторах, включно з видатками на зведення будівель, підготовку інфраструктури і технічне обслуговування побудованих об'єктів. Публікується раз на місяць у вигляді % m/m.

House Price Index (HPI) – індекс цін на житло, що інформує про динаміку місячної вартості % m/m, складається на основі даних Fannie Mae і Freddie Mac.

S&P/CS Composite-20 HPI - індекс цін на житло S&P/Case-Shiller, розраховується і публікується щомісячно на основі спеціального звіту Standard & Poor's та відображає річну динаміку % y/y вартості житла.

 

Індекси споживчих настроїв

CB Consumer Confidence Index – індекс впевненості споживачів, що складається некомерційною організацією Conference Board на основі опитування 5000 домогосподарств і публікується щомісячно. Опитувальник містить питання про стан зайнятості, умови для бізнесу, заплановані відпустки, очікувані доходи. Індекс включає в себе два субіндекси: Present Situation Index – оцінка поточних умов, Expectations Index – оцінка найближчих перспектив.

UoM Consumer Sentiment – індекс споживчих настроїв, що публікується Мічиганським університетом. Складається на основі телефонного опитування мінімум 500 американських домогосподарств, яких просять оцінити поточні економічні умови (Index of Current Economic Conditions) та очікування в найближчому майбутньому (Index of Consumer Expectations). Публікується два рази в місяць у вигляді попередньої (Preliminary) і переглянутої (Revised) версій.

UoM Inflation Expectations – індекс інфляційних очікувань, публікується Мічиганським університетом. Складається на основі телефонного опитування мінімум 500 американських домогосподарств, яких просять спрогнозувати ціни на товари і послуги на 1 рік (1-Year Inflation Outlook) та на 5 років вперед (5-Year Inflation Outlook). Публікується два рази в місяць у вигляді попередньої (Preliminary) і переглянутої (Revised) версій.