Горизонтальні рівні підтримки та опору

Ідентифікація ключових цінових рівнів є одним із найголовніших завдань технічного аналізу. Цінові рівні, які ще називають рівнями консолідації, становлять особливий інтерес для трейдера, оскільки у разі підходу ціни до них ймовірна будь-яка зміна у поведінці ринку – або розворот ціни (відскок), або прискорений рух під час проходження рівня (пробій). Причиною для цього є дії учасників ринку, які концентрують свої заявки поблизу важливих рівнів. Горизонтальні рівні служать свого роду «перешкодами» чи «обмежувачами» для подальшого ходу ціни, для їх подолання зазвичай потрібні значні зусилля однієї зі сторін – покупців чи продавців. Залежно від того, де знаходиться рівень щодо поточної ринкової ціни, розрізняють рівні підтримки та опору.

Підтримка (Support) – ціновий рівень, на якому відбувається збільшення попиту з боку покупців, котрий не дає ціні провалитися нижче. Розташовується нижче від поточної ринкової ціни (1).

Опір (Resistance) – рівень, на якому відбувається зростання пропозиції з боку продавців, що перешкоджає подальшому зростанню ціни. Розташовується вище від поточної ринкової ціни (2).

 

Правила побудови горизонтальних рівнів

Горизонтальні рівні S/R будуються по значущим екстремумам ринку – мінімумам чи максимумам. Дуже часто вони виступають межами консолідацій і є свого роду бар'єрами, які утримують цінові коливання в межах діапазону. На ціновому графіку одночасно можна виявити велику кількість горизонтальних рівнів, однак далеко не всі вони становлять практичну цінність. Для успішного трейдингу необхідно навчитися відбирати тільки найбільш значні, сильні рівні, на яких відбувається концентрація заявок покупців і продавців.

Основні властивості горизонтальних рівнів та рекомендації щодо їх побудови:

  • Екстремуми, що формують рівень, повинні візуально чітко виділятися, має бути чітко позначеним рух ціни до екстремума та після нього. Для побудови горизонтального рівня достатньо однієї точки – останнього значущого екстремума. Рівень може бути сформований декількома послідовними екстремумами, які розміщені приблизно на одній ціні або відрізняються за цінами дуже несуттєво.
  • Чим старший таймфрейм, на якому сформований рівень, тим він сильніший. Тут все очевидно, коли на більш старшому ТФ сформований такий рівень, тим сильніший вплив він має і є більш стійким у порівнянні з внутрішньоденними короткостроковими рівнями на графіках М1 або М5. Використовуйте рівні, утворені на більш високих ТФ - від Н1 і вище.
  • Надійними рівнями виступають межі консолідацій. Чим довше триває консолідація і чим старший ТФ, на якому вона сформована, тим сильнішими та надійнішими будуть ці рівні підтримки та опору. Слабка реакція на рівень говорить про незацікавленість з боку учасників ринку, на цьому рівні цін відсутня достатня ліквідність.
  • Чим більше разів ціна торкалася до рівня, тим він сильніший. Неможливість пробити рівень протягом великої кількості спроб свідчить про значний попит з боку покупців, якщо це рівень підтримки, або пропозицію з боку продавців, якщо це рівень опору.
  • Цінові рівні, розташовані на «круглих» цифрах, які закінчуються на один або кілька нулів, вважаються більш сильними. Круглі цифри мають психологічне значення, крім того, на них часто концентруються заявки з боку великих інституційних учасників.
  • Рівень, утворений більш новими екстремумами, кращий. Рівень, який раніше пробивався ціною, втрачає свою силу. Ліквідність, яка була сконцентрована на ціновому рівні, рано чи пізно закінчується і рівень перестає бути актуальним.
  • Після пробою рівня ціна часто тестує його зі зворотної сторони, формуючи так званий "дзеркальний" рівень. Таким чином, колишня підтримка стає опором і навпаки.