Графічні фігури розвороту тренду

Фігури графічного аналізу - це цінові моделі і формації, які утворюються на ціновому графіку і можуть дати певну підказку для трейдера відносно подальшого ходу ціни. Якщо вчасно і правильно розпізнати модель, можна отримати гарну можливість для відкриття торгової позиції. Розрізняють графічні фігури продовження тренду і розворотні моделі.

Для пошуку і розпізнавання графічних фігур можемо дати декілька рекомендацій:

  • Фігура має чітко та швидко візуально визначатись, не потрібно довго дивитися на графік
  • Шукайте фігури на трендових ділянках графіку, не потрібно їх шукати всередині діапазонів
  • Фігури визначаються на будь-якому таймфреймі, але чим він старший, тим надійніша фігура
  • Фігура має складатися хоча б із 50-60 барів (для денних і старших ТФ кількість може бути меншою), не варто будувати фігури по малому числу елементів

В даному розділі розглянемо основні фігури розвороту тренду:

Голова і плечі (Head and Shoulders) - це класична розворотна модель у технічному аналізі (1), формується після висхідного трендового ходу ціни і складається із трьох послідовних піків. Найвищий пік - середній, називається "головою" фігури. Лівий та правий піки - це її "плечі". Основою фігури слугує "лінія шиї" - технічна лінія підтримки. Лінія шиї може бути горизонтальною або похилою під невеликим кутом. Відстань по вертикалі від максимума голови до лінії шиї називається висотою фігури.

Фігура H&S вважається сформованою тоді, коли лінія шиї (підтримка) пробивається ціною. Вважається, що після пробою лінії шиї ціна проходить вниз відстань, що дорівнює висоті фігури. Місце пробою часто слугує точкою входу на продаж, стоп-лосс зазвичай розташовують вище максимума правого плеча.

У фігури "Голова і плечі" існує її дзеркальний аналог - "Перевернута голова і плечі" (Inverse H&S), що формується після низхідного тренду (2). Правила відпрацювання такі ж самі, але в іншу сторону.

Подвійна вершина (Double Top) - також формується після трендового руху вверх і складається з двох близько розташованих максимумів на одному рівні (1). Графічно являє собою дві спроби невдалого прориву певного рівня опору, після чого відбувається розворот тренду в протилежному напрямку. Як і в випадку з фігурою "голова і плечі", визначається лінія шиї, яка слугує підтримкою. Після пробою даної підтримки ціна найчастіше проходить відстань, що дорівнює висоті фігури або більше.

У фігури "Подвійна вершина" існує дзеркальний аналог - "Подвійне дно" (Double Bottom), що формується після низхідного тренду (2). Принцип відпрацювання аналогічний, тільки після пробою лінії шиї слід шукати позиції на покупку.

Варіаціями фігури є випадки, коли кількість максимумів чи мінімумів більше двох - "Потрійна вершина" (Triple Top), "Потрійне дно" (Triple Bottom) та інші.

Невдалий розмах - менш значуща фігура технічного аналізу, але, тим не менше, часто допомагає передбачити майбутній розворот тренду. Існує в двох варіантах - бичачому (2), який з'являється при закінченні низхідного тренду та ведмежому (1), що є його дзеркальним аналогом. Невдалий розмах - це по суті та ж сама "Голова і плечі", тільки без лівого плеча. Фігура складається з двох послідовних максимумів, при цьому другий розташовується нижче від першого (на відміну від подвійної вершини, де обидва розташовані приблизно на одному рівні). Для бичачого варіанта справедливо зворотне - другий мінімум вище від першого.

Відпрацювання фігури відбувається по аналогії з попередніми двома варіантами - після пробою лінії шиї ціна проходить відстань, що дорівнює висоті фігури або більше. Висота - відстань від більшого екстремума до лінії шиї.

Шип (Spike) або V-формація - розворотна модель, що характеризується різким вибросом ціни в напрямку діючого тренду з наступним швидким її поверненням. Частіше за все виникає або у випадку невдалого пробою якогось сильного рівня, або у випадку кульмінації покупок/продажів.

Як правило, після появи V-формації (1) переходять на менший таймфрейм (2) і вже на ньому шукають точку входу. Існує кілька способів відпрацювання даної моделі, один з них - при поверненні нижче рівня, інший - при поверненні нижче точки початку імпульсу на меншому ТФ. В будь-якому випадку відпрацювання моделі відбувається на величину її висоти і більше.

Діамант (Diamond) - формується внаслідок звуження волатильності після її початкового розширення. Модель, по суті, складається з двох трикутників - перший розширюється, а другий звужується. Існує в двох дзеркальних варіантах - бичачому (внизу низхідного тренду) і ведмежому (вгорі висхідного тренду).

Відпрацювання фігури також відбувається на величину її висоти після пробою лінії підтримки. Висотою вважається відстань від максимальної до мінімальної точок фігури, тобто її розмах.