Виробництво, запаси та ділова активність

У цій главі розглянемо ряд індикаторів виробничого сектору і бізнес-середовища. Їхні значення, як і значення багатьох інших індикаторів, залежать від фази економічного циклу - загальне економічне зростання супроводжується збільшенням виробництва та пожвавленням ділової активності, а в часи економічного спаду відбувається їх скорочення.

 

Промисловість

Industrial Production Index – індекс промислового виробництва, відображає місячну зміну % m/m в об'ємах виробництва в промисловому і видобувному секторах, а також у комунальних підприємствах.

Capacity Utilization – завантаження промислових потужностей, що показує рівень їх використання у % від максимально можливого. Вважається, що оптимальний рівень знаходиться в діапазоні 80-85%, вище якого виникає ризик "перегрівання" економіки та зростання інфляційного тиску.

Factory Orders – фабричні замовлення, включно з товарами тривалого користування і короткочасними товарами. Показник базується на основі опитування виробничих підприємств і показує % m/m зміну у вартості укладених контрактів.

Durable Goods Orders – замовлення на товари тривалого користування, терміном служби більше трьох років, такі як автомобілі, літаки, комп'ютери, побутова техніка та інші. Показник грунтується на основі опитування виробничих підприємств і показує % m/m зміну у вартості укладених контрактів. Публікується у вигляді попередніх даних за тиждень до Factory Orders, а потім в переглянутому вигляді включається у Factory Orders як його складова частина.

Durable Goods Orders ex Transport (Core Durable Goods Orders) – окремо виділена частина Durable Goods Orders без врахування транспортних засобів.

Business Inventories – нереалізовані запаси готової продукції, що зберігаються на складах виробників, оптовиків і рітейлерів. Публікується у вигляді % m/m їх грошової вартості. Служить маркером стану попиту і пропозиції в економіці. Затоварювання складів і зростання запасів говорить про зниження реалізації продукції, що є передвісником економічного спаду.

Wholesale Inventories – продукція, що зберігається на оптових складах. Показник виходить у вигляді % m/m і трактується по аналогії з попереднім.

Усі перелічені вище індикатори публікуються щомісячно.

Nonfarm Productivity – продуктивність поза сільськогосподарським сектором, індекс продуктивності та витрат. Визначається як об'єм (кількість) випущеної продукції в перерахунку на 1 робочу годину, характеризує продуктивність праці та сильно залежить від технологічного оснащення. Публікується щоквартально разом з індикатором Unit Labour Cost. 

 

Запаси енергоносіїв

The Weekly Petroleum Status Report - звіт по енергетичному ринку, який публікується щотижня у середу Управлінням енергетичної інформації США (EIA). Одними з його складових є дані про тижневі зміни в рівнях внутрішніх запасів енергетичної сировини, які мають прямий вплив на відповідні товарні ринки. Коли запаси зростають, це часто розцінюється як ознака зниження попиту, що негативно впливає на ціни. І навпаки, зниження запасів свідчить про зростання попиту, що служить основою для майбутнього зростання котирувань.

Crude Oil Stocks – запаси резервів сирої нафти, % w/w в млн. барелів.

Natural Gas Storage – запаси природного газу в підземних сховищах, % w/w в млрд. куб. м.

Gasoline Stocks – запаси резервів бензину, % w/w в млн. барелів.

Distillate Stocks – запаси резервів нафтових дистилятів (дизпаливо, паливний мазут, гас), % w/w в млн. барелів.

 

Індекси ділової активності

Ці індикатори розраховуються на основі результатів спеціально розроблених опитувань різних представників бізнес-середовища, а саме керівників крупних корпорацій і, таким чином, являють собою випереджаючі індекси ділового оптимізму. Існує багато організацій в різних країнах, які займаються підрахунками відповідних індексів.

В США найбільш відомим є Institute for Supply Management (ISM) – Інститут управління поставками, який щомісячно публікує індекси менеджерів по закупівлям (Purchasing Managers' Index - PMI). Значення індексів вище 50 свідчить про оптимізм у діловому середовищі і очікування зростання, нижче 50 - про песимізм і очікування скорочень.

ISM Manufacturing PMI – індекс ділової активності у виробничому секторі, складається на основі опитування топ-менеджерів понад 300 промислових компаній. Являє собою середньозважене значення субіндексів, побудоване на основі відповідей на питання про нові замовлення, виробництво, зайнятість і складські запаси.

ISM Non-Manufacturing PMI (ISM Services PMI) – індекс ділової активності в сфері послуг, складається на основі опитування топ-менеджерів понад 300 компаній невиробничого сектору. Являє собою середньозважене значення субіндексів, побудоване на основі відповідей на питання про нові замовлення, бізнес-активність, зайнятість і ціни.

Окрім індексів ISM в США також використовують індекси від інших провайдерів – Markit, S&P Global, NFIB.

Региональні індекси ділової активності – Chicago PMI, Dallas Fed Manufacturing Index, Dallas Fed Services Index, Richmond Manufacturing Index, Philly Fed Manufacturing Index, Empire State Manufacturing Index (New York Manufacturing Index) та інші. Публікуються регіональними банками ФРС на основі опитування керівників бізнесу відповідного регіону.

В інших країнах індекси ділової активності розраховуються схожим чином і зазвичай також розділяються на дві категорії - Manufacturing PMI и Non-Manufacturing PMI у виробництві і сфері послуг відповідно. Варто окремо виділити:

Ifo Business Climate – індекс ділового оптимізму німецького Інституту економічних досліджень.

ZEW Economic Sentiment – опитування інституту ZEW серед інституційних інвесторів і аналітиків Німеччини.

CBI Factory Orders Index – індекс виробничих замовлень, публікується Конфедерацією британської промисловості на основі опитувань виробників.

CBI Realized Sales – індекс роздрібних продажів, публікується Конфедерацією британської промисловості на основі опитувань оптовиків і ретейлерів.

Tankan – щоквартальний економічний огляд, публікується банком Японії, на основі якого складаються індекси Tankan Manufacturing Index і Tankan Non-Manufacturing Index.