Фінансові ринки, їхні види. Історія становлення

Фінансові ринки (Financial Markets) – це сукупність юридичних та приватних осіб, а також різних фінансових інститутів, які беруть участь у перерозподілі фінансових активів та інших ліквідних ресурсів шляхом їх купівлі-продажу на високоорганізованих ринках, біржах та інших торгових майданчиках через посередників, якими, як правило, є банки, брокери та дилінгові центри.
На фінансових ринках відбувається купівля та продаж різних фінансових активів та ліквідних товарів за гроші, що виступають у якості актива-посередника, за цінами, зазначеними в електронних торгових системах, з поставкою цих активів або товарів покупцю, або без неї.

 

Види фінансових ринків

Залежно від способу організації, фінансові ринки бувають біржовими та позабіржовими.

  • Біржовий ринок - це торговий майданчик, який має конкретне місце розташування, він знаходиться в будинку біржі за певною адресою. Усі угоди на біржовому ринку здійснюються лише через біржу згідно регламентованих правил самої біржі. Угоди укладаються лише між учасниками торгів, які мають бути офіційно зареєстрованими на біржі. Приклади біржових ринків: товарно-сировинні, фондові.
  • Позабіржовий ринок - це децентралізований ринок, угоди на якому здійснюються не через біржу, а укладаються між різними учасниками безпосередньо за допомогою електронних засобів комунікації. Такі ринки ще називають Over-the-Counter (OTC). Приклад: міжбанківський валютний ринок (FOREX).

За рівнем ринку розрізняють:

  • Первинні ринки - на них торгуються вперше випущені цінні папери. Тут оперують здебільшого інституційні інвестори.
  • Вторинні ринки - ринки для вторинного продажу цінних паперів, що були випущені на первинних ринках. На них торги відбуваються між учасниками, як на біржах, так і за допомогою ОТС.

За термінами виконання угод розрізняють:

  • Спот-ринок - передбачає негайне виконання зобов'язань, тобто поставку активу (товару) або взаєморозрахунок.
  • Строковий ринок - угода укладається у поточний момент, але виконання зобов'язань (поставка активу чи взаєморозрахунок) відбувається у заздалегідь визначений термін у майбутньому. На строкових ринках торгують деривативами, такими як ф'ючерси та опціони.

В залежності від того, чим торгують на ринках, вони поділяються на такі типи:

  • Товарний ринок (Commodity Market) - ринок, на якому трейдери купують та продають природні ресурси та різні товари. До їх основних видів належать метали (золото, срібло, платина, мідь, алюміній), «м'які товари» (soft commodities – кава, цукор, пшениця, соя), енергоносії (нафта, природний газ, мазут) та інші.
  • Фондовий ринок (Stock Market) - ринок, на якому котируються цінні папери - акції, облігації, біржові фонди (ETF). Цінні папери можуть торгуватися як на фондових майданчиках, так і за допомогою позабіржових торгових систем.
  • Міжнародний валютний ринок (Foreign Exchange Market – FOREX) – це ринок, на якому учасники можуть купувати, продавати, обмінювати та спекулювати валютами. FOREX - найбільший ринок світу, на нього припадає близько 90% всього світового ринку капіталу. Усі головні світові валюти перебувають у режимі вільного курсоутворення, а їх ціна визначається з урахуванням ринкового попиту і пропозиції.
  • Криптовалютний ринок (Cryptocurrencies) - наймолодший ринок, який активно розвивається та набирає обертів. Це позабіржовий, децентралізований ринок, де відбувається торгівля криптовалютами - цифровими фінансовими інструментами на основі технології блокчейн.

 

Історія біржової торгівлі та фінансових ринків

Середньовіччя. Поява перших торгових майданчиків, так званих вексельних ярмарків - прообразів бірж, відбувається у XII—XV ст. Першим справжнім біржовим майданчиком можна вважати товарну біржу, що з'явилася у 1409 р. у місті Брюгге. Торги проходили на площі, де стояв будинок старовинного сімейства Ван дер Бурсе, на гербі якого було зображено три шкіряні мішки. Збори купців на площі отримали назву Borsa, що означає "гаманець". Згодом у XVI столітті з'явилася більш організована товарна біржа в Антверпені, що в основному спеціалізувалась на торгівлі перцем, який у ті часи мав настільки велику цінність, що міг частково замінювати гроші. На основі цієї біржі в 1602 р. була створена перша фондова біржа в Амстердамі, яка вважається найстарішою діючою біржею світу. Вона одночасно виконувала функції товарної та фондової біржі. Амстердам на той час був основним товарним ринком Європи з продажу зерна, кави, перцю. На біржі котирувалися облігації державних позик, акції Британської та Голландської Ост-Індських та Вест-Індських торгових компаній.

Новий час. Згодом з'явилися й інші великі біржі у багатьох фінансових центрах світу, які діють і понині. Наприкінці XVII століття була заснована біржа в Лондоні – Лондонська фондова біржа (LSE). У 1792 року фондова біржа з'явилася в Нью-Йорку (NYSE). У 1874 році була створена Чиказька товарна біржа (CME). У 1878 р. з'явилася Токійська фондова біржа.

Перша половина ХХ століття. До 1944 року була епоха золотого стандарту, коли золото виконувало роль грошей, а валюти всіх країн забезпечувалися певною кількістю золота. В рамках облаштування повоєнного світу, в липні 1944 року, була створена Бреттон-Вудська система, коли долар США став основною світовою резервною валютою, забезпеченою золотом, а решта валют повинні були підтримувати стабільний курс щодо долара США. У тому ж році було засновано Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР).

Друга половина ХХ століття. Початок 1970-х років відзначився кризою Бреттон-Вудської системи, що поступово призвела до її скасування. У 1976 за результатами конференції в Кінгстоні (Ямайка) стався перехід до вільно плаваючих валютних курсів, що визначаються на основі ринкового попиту та пропозиції, а національні валюти втрачали прив'язку до долара США. Золотий стандарт остаточно відмінено, а саме золото стає звичайним біржовим товаром. В результаті всіх перерахованих подій з'явився найбільший у світі фінансовий ринок – міжнародний валютний ринок FOREX (Foreign Exchange Market), на якому велася відкрита торгівля валютами. У 1999 році в результаті євроінтеграційних процесів з’являється Євро (Euro) - єдина європейська валюта, яка стала платіжною одиницею для низки країн Європейського союзу. Також варто зазначити, що з 70-х років починає відбуватися технологічна революція в усьому світі. Масова комп'ютеризація та поява мережі Інтернет сприяють розвитку фінансових ринків та біржової торгівлі, різко зростає кількість учасників, більшість торгів переходить в електронну площину.

ХХІ століття. Торгівля фінансовими активами через Інтернет стає глобальною, ринки стають доступними кожному, хто має доступ до мережі. З'являються технології штучного інтелекту (ШІ), активно розвиваються торговельні алгоритми, що укладають транзакції без прямої участі людини. У 2009 році з'являється перша цифрова валюта - біткоїн, яка базується на криптографічних протоколах технології блокчейн. У 2010-х та 2020-х відбувається подальший розвиток ШІ, блокчейну, з'являються нові фінансові інструменти та можливості.