Основні показники торгового рахунку

Депозит (Deposit) – сума всіх внесених коштів на торговий рахунок за звітний період

Зняття (Withdrawal) – сума всіх виведених коштів із торгового рахунку за звітний період

Кредит (Credit) – кредитні кошти, нараховані брокером на торговий рахунок, є різницею між Credit in (нарахований кредит) і Credit out (відкликаний, знятий кредит)

Закриті операції (Closed Trade P/L) – загальна сума зафіксованого прибутку/збитку за всіма угодами за звітний період

Плаваючий прибуток/збиток (Floating P/L) – поточний прибуток/збиток за всіма відкритими позиціями. Враховує як результат по всіх відкритих позиціях, так і всі нараховані свопи та комісії брокера

Баланс (Balance) – показник, який відображає суму коштів на торговому рахунку трейдера без урахування плаваючого прибутку/збитку

Balance = Deposit – Withdrawal + Closed Trade P/L

Кошти (Equity) – сума коштів торгового рахунку з урахуванням поточного результату відкритих позицій. Слід зазначити, що цей показник також враховує Кредит, який у Балансі не бере участі. Поточне значення показника – це фактичні кошти, доступні трейдеру для зняття з рахунку після закриття всіх відкритих позицій і зняття Кредиту (якщо такий є)

Equity = Balance + Credit – Floating P/L

Маржа (Margin) – кошти, що у заставі задля забезпечення поточних відкритих позицій. Залежить від кретитного плеча, чим воно вище, тим маржі потрібно менше

Вільні кошти (Free Margin– кількість коштів на рахунку, доступних для відкриття угод. Являє собою різницю між Коштами (Equity) та Маржою (Margin)

Рівень маржі (Margin Level) – співвідношення Коштів (Equity) до Маржі (Margin), виражене у відсотках

Більш детальний опис таких показників, як Маржа, Вільна маржа та Рівень маржі, можна знайти в розділі про маржинальну торгівлю.

Торговий звіт або стейтмент (Statement) - зведена виписка з торгового терміналу за певний період, містить статистичну інформацію, аналізуючи яку можна зробити висновок про ефективність торгівлі. Основні показники стейтменту:

Gross Profit - сума всіх прибуткових угод, позитивна величина

Gross Loss - сума всіх збиткових угод, негативна величина

Total Net Profit - чистий прибуток, різниця між Gross Profit та Gross Loss

Profit Factor - співвідношення між загальним прибутком та збитком, Gross Profit / Gross Loss

Expected Payoff - середній очікуваний результат на одну угоду, Total Net Profit / Total Trades

Absolute Drawdown - абсолютна просадка, показує наскільки зменшувався баланс торгового рахунку щодо початкового депозиту

Maximal Drawdown - максимальна просадка, найбільший збиток щодо останнього локального максимального значення депозиту у валюті рахунку та у відсотках

Relative Drawdown - відносна просадка, найбільший збиток щодо максимального значення депозиту за весь звітний період у валюті рахунку та у відсотках

Total Trades - загальна кількість угод за вибраний період

Long Positions (won %) - кількість довгих позицій, відсоток прибуткових довгих позицій

Short Positions (won %) - кількість коротких позицій, відсоток прибуткових коротких позицій

Profit Trades (% of total) - кількість прибуткових угод та їх відсоток від загальної кількості

Loss trades (% of total) - кількість збиткових угод та їх відсоток від загальної кількості

Largest profit trade - найбільша прибуткова угода

Largest loss trade - найбільша збиткова угода

Average profit trade - середня величина прибуткової угоди

Average loss trade - середня величина збиткової угоди

Maximum consecutive wins ($) - найбільша серія прибуткових угод та їх сума у валюті депозиту

Maximum consecutive losses ($) - найбільша серія збиткових угод та їх сума у валюті депозиту

Maximal consecutive profit (count) - максимальний прибуток за одну серію прибуткових угод та відповідна їй кількість прибуткових угод

Maximal consecutive loss (count) - максимальний збиток за одну серію збиткових угод та відповідна їй кількість збиткових угод

Average consecutive wins - середня кількість прибуткових угод у безперервних серіях прибутків 

Average consecutive losses - середня кількість збиткових угод у безперервних серіях збитків