Хвильова теорія Елліотта

Ця теорія була представлена в 30-х роках XX століття американським фінансистом Ральфом Елліоттом. Вивчаючи 75-річну історію фондового ринку, він дійшов висновку, що ціни розвиваються циклічно за певними моделями у вигляді послідовних хвиль. Елліотт звернув увагу, що співвідношення між окремими елементами хвиль описуються числами Фібоначчі. З моменту публікації хвильова теорія ринку зазнала безліч доповнень та модифікацій, в даному розділі описані найбільш загальні концепції класичної теорії хвильового аналізу.

Згідно з Елліоттом динаміка ринкових цін відображається на графіку у вигляді хвиль. Повний ринковий цикл складається з трендової ділянки з п'яти хвиль (позначаються цифрами 1-2-3-4-5), за яким слідує корекція з трьох хвиль (позначаються літерами A-B-C). Цінові рухи, спрямовані за напрямком основної тенденції, називаються імпульсними хвилями, а рухи у напрямку проти основної тенденції – корекційними хвилями.

Основна хвильова модель, по суті, складається з однієї імпульсної хвилі 1-5 та однієї корекційної A-C. Кожна з них, у свою чергу, поділяється на імпульсні та корекційні хвилі молодшого порядку – імпульсні хвилі 1, 3, 5, А, С та корекційні 2, 4, B. При збільшенні масштабу та переході на ще нижчий таймфрейм можна спостерігати подальше розкладання кожної хвилі на хвилі (підхвилі) ще дрібнішого порядку і так далі. Ця закономірність називається принципом вкладеності хвиль, згідно якого ціновий графік являє собою фрактальну модель, де кожна імпульсна хвиля має п'ятихвильову структуру, а кожна корекційна – трихвильову.

 

Правила хвильового аналізу

Під час розпізнавання хвиль на графіку та при нанесенні хвильової розмітки слід дотримуватися ряду правил, серед них є базові, які ніколи порушувати не можна, та додаткові, які мають рекомендаційний характер.

Базові правила хвильового аналізу:

  • Друга хвиля ніколи не опускається нижче початку першої хвилі
  • Третя хвиля ніколи не буває найкоротшою із трьох імпульсних хвиль
  • Мінімум четвертої хвилі ніколи не повинен опускатися нижче за максимум першої хвилі

Додаткові правила хвильового аналізу:

  • П'ята хвиля має перевищувати екстремум третьої хвилі. Існує таке поняття як усічена п'ята хвиля – коли вона не пробиває максимум третьої, але це буває рідше
  • Часто спостерігається розтягнення однієї з імпульсних хвиль (найчастіше – третьої, найрідше – першої) – ситуація, коли хвиля подовжується за рахунок більшої кількості підхвиль у її складі
  • Чергування розмірів та складності корекції у корекційних хвилях. Наприклад, якщо друга хвиля була сильною, то четверта буде незначною за розміром, і навпаки
  • Формування четвертої та п'ятої хвиль часто супроводжуються появою дивергенції на математичних індикаторах
  • Завершення корекційного комплексу A-B-C, як правило, відбувається у районі мінімуму четвертої хвилі

 

Характеристики хвиль

Свого часу Елліотт описав і дав характеристику кожній із хвиль. Ці описи ґрунтуються на закономірностях поведінки учасників ринку та можуть слугувати правилами розпізнаванням хвиль на графіку. Дані правила допомагають визначити моменти початку хвиль та їх тривалість.

Перша хвиля. Це сильна імпульсна хвиля, з якої бере початок новий тренд. Перша хвиля формується на фоні зміни ринкової ситуації - наприклад, зміни ведмежого тренду на бичачий і навпаки, закінчення боковика і переходу до тренду. Як правило, відбувається прорив лінії тренду або вихід із консолідації з пробоєм рівня S/R.

Друга хвиля. Є корекцією до першої на величину від 0.382 до 0.618 (частіше в діапазоні 0.5 - 0.618), значно рідше перевищує 0.618 і ніколи не заходить нижче за її початок.

Третя хвиля. Ніколи не буває найкоротшою з імпульсних хвиль 1-5 і, як правило, є найсильнішою та найтривалішою. Зазвичай досягає розширення 1.618 Fibo від першої хвилі, але при розтягуванні може досягати 2.618 і навіть 4.236.

Четверта хвиля. Як правило, повільна та коротка хвиля, що становить 0.382-0.5 від третьої, ніколи не опускається нижче вершини першої хвилі. Часто має складну структуру у вигляді клина чи трикутника.

П'ята хвиля. Остання хвиля на імпульсній ділянці 1-5, пік тренду та його згасання. За своїми розмірами та структурою часто схожа на першу хвилю. Найчастіше її розмір становить 0.382-0.618 від третьої хвилі. Може бути усіченою або розтягнутою.

Хвиля А. Перша хвиля у корекційній ділянці. По структурі нагадує першу хвилю, але у зворотному напрямі. За розміром найчастіше становить 0.5-0.618 від п'ятої хвилі.

Хвиля B. Незначний рух у зворотному напрямку від хвилі А становить 0.382-0.5 від її довжини. За структурою схожа на другу хвилю.

Хвиля C. Завершує корекційну модель A-B-C, зазвичай найсильніша з його складових, за формою та структурою нагадує третю хвилю. Часто досягає розширення 1.618 Fibo від хвилі А, закінчується в районі початку четвертої хвилі.

Весь комплекс A-B-C, як правило, становить 0.382-0.5 від імпульсного комплексу 1-5.

На малюнку представлені класичні співвідношення хвиль. У реальному житті допускаються ті чи інші відхилення. Недоліком хвильової теорії Елліотта є її крайня суб'єктивність, дуже часто можна побачити, що на ту саму ділянку графіка різні фахівці наносять різну хвильову розмітку.