Свічний аналіз

Японські свічки (Japanese Candlesticks) – найпоширеніший вид інтервальних графіків. Наочність та простота такого виду графіків дозволяє швидко аналізувати поточну ринкову картину та оперативно реагувати на зміни ринкових тенденцій.

Нагадуємо, що кожна свічка будується за чотирма точками – ціни відкриття (Open), закриття (Close), максимум (High) та мінімум (Low) часового інтервалу, за який було збудовано свічку. У свою чергу в японських свічках розрізняють такі складові:

 • Тіло – відстань між відкриттям та закриттям свічки, відображається у вигляді прямокутника. Залежно від типу свічки зафарбовується у білий чи чорний кольори
 • Верхня тінь – відстань від тіла до максимуму свічки, що відображається у вигляді вертикальної лінії
 • Нижня тінь – відстань від тіла до мінімуму, що також відображається у вигляді вертикальної лінії

Залежно від співвідношення цін закриття та відкриття свічки бувають двох типів:

 • Бичачі – свічки, що ростуть, ціни закриття вище цін відкриття (Close > Open), тіло зафарбовується в білий колір
 • Ведмежі – свічки, що падають, ціни закриття нижче цін відкриття (Close < Open), тіло зафарбовується в чорний колір

 

Основні принципи аналізу японських свічок

Аналіз японських свічок – це аналіз свічних моделей, тобто за формою та взаємним розташуванням свічок аналізується поточний стан ринку та робиться прогноз щодо подальшої динаміки цін.

У свічному аналізі прийнято оцінювати:

 • Величину тіла – чим воно довше, тим ймовірніше подальше продовження руху, для білої свічки – руху ціни вверх, а для чорної – вниз. Свічка з невеликим тілом сигналізує про невизначеність на ринку щодо подальшої поведінки ціни.
 • Розмір тіней (хвостів) та їх співвідношення з довжиною тіла – чим довша тінь з будь-якої сторони (і чим довша вона по відношенню до тіла), тим менша ймовірність для продовження руху саме в цей бік.
 • Розташування відносно сусідніх свічок – свічки, що стоять поруч, часто можуть складати свічні моделі – певні цінові патерни, за якими можна зробити припущення про подальший хід ціни.
 • Місце розташування – одна і та сама за формою свічка може подавати різні сигнали, залежно від того, де вона розташована – на вершині ринку, на дні або в боковику.

Важливо розуміти, що максимальну користь свічний аналіз приносить не сам по собі, а в поєднанні з іншими видами технічного аналізу, насамперед з горизонтальними рівнями та технічними лініями. Наприклад, якщо свічка з довгим білим тілом прориває важливу лінію опору, то ця свічка становить набагато більший інтерес для аналізу, ніж аналогічна за формою свічка, яка розташована далеко від будь-яких технічних орієнтирів. Чим старше таймфрейм, тим надійніше виглядає модель. У свічному аналізі справедливий принцип «від зворотного» – що більш однозначний і сильний сигнал не відпрацювався (не підтвердився), то впевненіше ціна піде у протилежний бік.

 

Прості свічні моделі

До них відносять моделі, що складаються лише з однієї свічки.

Дожі або доджі (doji) є одним з найважливіших елементів свічного аналізу. Тіло дожі або дуже маленьке, або зовсім відсутнє, а ціна відкриття приблизно дорівнює ціні закриття. Розрізняють такі підвиди дожі:

 • Дожі чотирьох цін – рідко трапляється та не аналізується. Виникає, коли протягом усього періоду не відбувалося змін у ціні, є горизонтальною рискою, без тіней.
 • Маленькі дожі та дожі з великими тінями – верхня та нижня тіні приблизно однакові. Виникає у періоди ринкової невизначеності і тимчасової зупинки тренда за рівності сил биків і ведмедів, ринок тимчасово перебуває у рівновазі, немає рішучості продовжувати хід у одну із сторін.
 • Дожі дракон і могильний камінь мають дуже велику тінь з одного боку при дуже маленькій або відсутній тіні з протилежного боку. Зазвичай вони є розворотними моделями та сигналізують про подальший рух ціни в бік, протилежний від хвоста. Особливого значення ці моделі набувають у випадках появи біля важливих рівнів підтримки або опору.

Молот – сигнал розвороту, з'являється в нижній точці ринку на тлі завершення низхідного тренду. Має маленьке тіло і довгу нижню тінь, яка зазвичай в 3 і більше разів довша від тіла. Колір тіла не має значення, може бути як чорним, так і білим. Закриття відбувається на максимумі або дуже близько до нього, тому верхня тінь відсутня або дуже незначна. Часто молот утворюється після спроби прориву важливого рівня з боку ведмедів, але яка виявилася невдалою, ініціативу перехопили бики, що призвело до розвороту.

Повішений – свічка за формою як молот, але з'являється не внизу ринку, а на його вершині. Початкова активність продавців і маленьке тіло свідчать на користь ведмедів, сигналізуючи про слабкість ринку, але подальше повернення ціни покупцями говорить про те, що ринок ще залишив якісь сили для росту. У класичному свічному аналізі таку модель прийнято вважати ознакою нестійкості ринку і передвісником розвороту. Повноцінний ведмежий сигнал формується тільки після підтвердження – закриття наступної свічки має бути нижчим від тіла повішеного.

Падаюча зірка та перевернутий молот – дзеркальні відображення молота і повішеного відповідно. Усі характеристики та інтерпретації аналогічні.

 

Складні моделі

У свічному аналізі складними моделями називають комбінації, що складаються з двох та більшої кількості свічок. Досить часто можна спостерігати, що якщо поєднати всі елементи складної моделі в одну свічку (відкриття першої свічки, закриття останньої та екстремуми всього комплексу), то вийде одна зі знайомих простих моделей.

Модель поглинання – складається з двох розташованих поруч свічок з тілами протилежних кольорів, при цьому тіло другої свічки повністю перекриває собою тіло першої. Після того як сформувалася перша свічка, відбувається відкриття другої з гепом у тому ж напрямку - якщо була зростаюча свічка, то геп спрямований вгору, якщо падаюча, то вниз. Допускаються випадки, коли закриття першої знаходиться на одному рівні з відкриттям другої, без гепу. Але потім відбувається перехід ініціативи до протилежної сторони і ціна розвертається, повністю перекриваючи тіло попередньої свічки із закриттям за його межами. Тіні свічок до уваги не беруться. Модель поглинання – розворотна, існує у двох варіаціях:

 • Бичача модель утворюється на тлі низхідної тенденції, коли чорне тіло першої свічки поглинається білим тілом другої
 • Ведмежа модель утворюється на тлі зростаючого тренда, коли біле тіло першої свічки поглинається чорним тілом другої

Завіса з темних хмар – ведмежа розворотна модель, що формується на тлі висхідної тенденції. Складається з двох свічок – перша з білим тілом (зростаюча), друга відкривається з гепом вгору (може бути на одному рівні, без гепа), але потім відбувається розворот ціни і закриття нижче середини тіла першої свічки. Ця модель являє собою неповне поглинання, чим більше перекривається тіло першої свічки, тим вона сильніша. Тіні свічок не враховуються.

Просвіт у хмарах – бичача розворотна модель, що формується на тлі низхідної тенденції. Є дзеркальним аналогом завіси із темних хмар, всі характеристики аналогічні.

Харамі - модель, що складається з двох свічок, в якій тіло другої свічки знаходиться повністю в межах тіла першої, у цьому сенсі модель харамі протилежна моделі поглинання. Кольори тіл першої та другої свічки, як і розміри тіней значення не мають. У більшості випадків вважається моделлю розвороту, але не завжди, найчастіше поява харамі сигналізує про деяку тимчасову невизначеність на ринку, при цьому:

 • Якщо весь діапазон другої свічки, включно з тінями, знаходиться в межах тіла першої свічки (формується звуження діапазону) – це посилює сигнал
 • Чим менше тіло і коротшими є тіні другої свічки, тим сильніший сигнал. Якщо в ролі другої свічки виступає дожі, то така модель називається "хрест харамі"
 • Якщо друге тіло розташоване посередині першого, це швидше розворотна модель. Якщо воно розташоване близько до верхньої чи нижньої межі, то, швидше за все, це тимчасова зупинка ринку перед подальшим ходом

Вечірня зірка – ведмежа розворотна модель, що складається із трьох свічок. Перша свічка – зростаюча, з довгим білим тілом. Далі, часто з гепом вгору, але не обов'язково, йде свічка з маленьким тілом і короткими тінями (колір може бути як білим, так і чорним). Завершує модель падаюча свічка з довгим чорним тілом. Якщо в ролі другої свічки виступає дожі, то така формація називається вечірня зірка дожі, яка вважається сильнішою.

Ранкова зірка - бичача розворотна модель, що також складається з трьох свічок. Спочатку йде свічка, що падає, з довгим чорним тілом, потім - маленька свічка, потім - зростаюча з довгим білим тілом. Є дзеркальним аналогом вечірньої зірки. За аналогією, якщо середня свічка у формі дожі, така модель називається ранкова зірка дожі.

Крім описаних вище, у свічному аналізі розрізняють багато інших моделей, але вони мають меншу цінність.