Основні принципи технічного аналізу. Теорія Доу

Для того, щоб торгівля була успішною та прибутковою, необхідно вміти аналізувати поточну ринкову ситуацію. Існує безліч інструментів та методів аналізу ринку, які доповнюють один одного. Професійний трейдер завжди використовує декілька видів аналізу у різних поєднаннях, усі ці методи можна умовно поділити на дві великі категорії – фундаментальний аналіз та аналіз ринкових даних.

 • Фундаментальний аналіз - аналіз причин, що призводять до змін ринкових цін. Сюди відносяться аналіз політичних заяв і висловлювань, аналіз потоку новин, читання економічного календаря та фінансової звітності, оцінка макроекономічної ситуації в цілому та ринків окремих активів, міжринковий аналіз та інші. Також сюди можна віднести методи оцінки «справедливої», внутрішньої вартості активів у тих випадках, де це можна застосувати (акції, боргові інструменти).
 • Аналіз ринкових (біржових) даних – аналіз потоків даних, отриманих від бірж або позабіржових систем (OTC). Cюди відносять аналіз історичної поведінки ціни (аналіз цінових графіків, технічний аналіз), біржових об'ємів (вертикальних та горизонтальних), дельти, біржової стрічки (Time & Sales), відкритого інтересу за ф'ючерсними та опціонними контрактами та багато інших. Потоки даних для інструментів CFD часто обмежені, вони містять лише ціни та не містять іншу біржову інформацію, тому для її аналізу слід використовувати відповідний біржовий актив.

 

Технічний аналіз

Технічний аналіз - аналіз цінових графіків з метою виявлення домінуючих тенденцій, ключових цінових рівнів, визначення оптимальних точок входу та виходу. Інструментів технічного аналізу існує дуже багато, залежно від набору яких, весь теханаліз можна розділити на два напрямки:

 • Графічний аналіз – класичний аналіз цінового графіка «вручну» за допомогою нанесення розмітки у вигляді горизонтальних рівнів підтримки та опору, технічних ліній, каналів, розпізнавання графічних фігур продовження або розвороту ринку. Недоліком графічного аналізу є його суб'єктивність, що вимагає досвіду роботи з графіками.
 • Комп'ютерний аналіз - математичний аналіз за допомогою індикаторів, що розміщуються на графіку, під графіком або збоку від графіка. Вони будуються за певним комп'ютерним алгоритмом в автоматичному режимі на основі перетворення цінових даних за заданою формулою.

Технічний аналіз дає трейдерам можливість проаналізувати ціни фінансових інструментів на графіку та спрогнозувати подальші можливі їх зміни. Принципи технічного аналізу були сформульовані на основі теорії Доу та є її узагальненням. Вони мають універсальний характер та діють аналогічним чином на всіх типах фінансових ринків.

Виділяють три загальні принципи технічного аналізу:

 • Ринок враховує все - всі фактори, які будь-яким чином можуть вплинути на ринкову вартість фінансового активу (економічні, політичні, психологічні), будуть негайно враховані в його ціні.
 • Рух цін підпорядкований тенденціям - основна мета аналізу динаміки цін на фінансових ринках полягає в тому, щоб виявляти формування трендів на початкових стадіях їх розвитку та працювати відповідно до їх напряму. Більшість методів технічного аналізу служать тому, щоб допомогти розпізнати тенденцію та слідувати за нею протягом усього періоду її існування.
 • Історія повторюється - дослідження графіків дає можливість виявити цінові фігури та моделі (патерни, формації), що час від часу повторюються. Це випливає з повторюваності людської психології та поведінки у тих чи інших ситуаціях. Знання моделей, що повторюються, дозволяє розпізнавати їх формування на ціновому графіку та з певною ймовірністю прогнозувати майбутні зміни цінової динаміки.

 

Теорія Чарльза Доу

Теорія Доу була створена на початку XX століття Чарльзом Генрі Доу - засновником компанії Dow Jones та журналу The Wall Street Journal. Вона послужила фундаментом, на якому грунтується технічний аналіз цінових графіків. Спочатку теорія була сформульована для ринку акцій, але згодом поширилася на всі інші фінансові інструменти. Постулати теорії Доу наступні:

 • Ринок враховує все – вся наявна інформація, яка може вплинути на попит і пропозицію (в т.ч. чутки та прогнози) вже абсорбована у цінах. З цього випливає важливий висновок – все, що вам потрібно для успішного трейдингу, це аналіз історії цін. На цьому твердженні базується так звана гіпотеза ефективного ринку.
 • Існує три типи ринкових трендів - основний (довгостроковий, від кількох місяців до років), другорядний (середньостроковий, від кількох тижнів до місяців, є корекцією до основного) та незначний (короткостроковий, до тижня). Ринок ніколи не рухається в одному напрямку по прямій, він змінює по черзі імпульсні рухи по тренду та відкати проти нього.
 • Ринкові тренди мають три фази розвитку - фаза накопичення (зародження тренду, формується крупними інформованими інвесторами, т.зв. "smart money"), фаза участі (до руху, що розпочався, приєднуються інші учасники, в т.ч. трейдери, що торгують на основі технічного аналізу) та фаза реалізації чи паніки (тренд стає очевидним для всіх, нагнітається ажіотаж чи паніка у ЗМІ, на ринок приходить неінформована публіка).
 • Ринкові індекси мають підтверджувати один одного - існує позитивна кореляція між різними біржовими індексами, загальне зростання ринку супроводжується одночасним зростанням секторальних чи галузевих індексів, при падінні спостерігається протилежне.
 • Тренд підтверджується торговим об'ємом - рух по тренду супроводжується зростанням обсягів торгів, під час відкату проти тренду спостерігається їх зниження.
 • Тренд триває до тих пір, поки не з'являються явні ознаки розвороту - ринок йде за інерцією в одному напрямку, доки не з'явиться зовнішня сила (новини, зміна прогнозів, вливання великого об'єму), яка змусить його розвернутися. Технічними маркерами розворотів прийнято вважати подолання локального максимуму для низхідного тренду та подолання локального мінімуму для висхідного.