Основи та загальні поняття фундаментального аналізу

Фундаментальний аналіз фінансових ринків – це аналіз факторів, що призводять до зміни ринкових цін. Ринкові ціни не змінюються без причини, вони є відображенням балансу між попитом і пропозицією, який, в свою чергу, змінюється залежно від інформаційного фону, тобто різних новин, що постійно надходять до ринку.

Основними джерелами новин слід вважати наступні: економічний календар з макроекономічними індикаторами, що публікуються в ньому, звіти компаній, висловлювання та коментарі політичних діячів і представників центральних банків, публікації на офіційних сайтах міністерств і ЦБ, повідомлення в ЗМІ про різні події у світі та інші.

За своїм характером новини можна розділити на:

  • Несподівані - випадкові події, що виникають раптово, саме вони є найбільшими драйверами цін
  • Очікувані - планові публікації в економічному календарі, періодична фінансова звітність

Чинники, що впливають на ринки:

  • Політичні - вибори, відставки, призначення, висловлювання політичних діячів та інші події, що визначають державну політику 
  • Економічні - відсоткові ставки, макроекономічні індикатори: ВВП, інфляція, ринок праці, споживчий попит, промислове виробництво, валютний курс, тощо
  • Форс-мажори - обставини, що неможливо передбачити: війни, держперевороти, стихійні лиха, техногенні катастрофи

Усі вищеперелічені чинники носять універсальний характер, тобто впливають на всі фінансові активи – валюти, акції, криптовалюти і товарно-сировинні інструменти.

Разом з тим існують і специфічні фактори, які слід брати до уваги під час аналізу конкретних активів:

  • Для ринку акцій - це фінансова звітність компаній, коментарі менеджменту, інновації та запуск нових продуктів, злиття та поглинання, галузеві новини
  • Для товарних ринків - зміна обсягів виробництва чи видобутку, поява нових технологій, що впливають на попит, погодні умови
  • Для криптовалютних ринків - новини щодо конкретного блокчейн-проекту, зміни в технологіях чи в регуляторних нормативах

Окрім аналізу ринкових новин ФА додатково включає:

  • Сезонно-статистичний аналіз – аналіз закономірностей поведінки ціни того чи іншого активу, залежно від дня тижня, місяця чи пори року. Особливо актуально для товарно-сировинних та фондових інструментів.
  • Міжринковий аналіз – аналіз міжринкових кореляцій та взаємозв'язків між різними класами активів. Наприклад, у періоди падіння фондових індексів США зазвичай відбувається зростання попиту на держоблігації та зміцнення курсу долара США, і навпаки, коли індекси зростають, облігації та долар США падають.

Фундаментальний аналіз хоч і не дає конкретної точки входу в позицію, однак дозволяє бачити макроекономічну картину в цілому і прогнозувати довгострокові тренди. Тому, чим вищим є торговий таймфрейм тим більшої ролі набуває ФА.