Графічне відображення ціни

Об'єктом технічного аналізу є ціновий графік. Графік відображає динаміку цін фінансового інструменту у часі і може бути побудований різними спосібами.

Будь-яка одномоментна зміна ціни називається ціновим тіком, а мінімально можлива зміна за конкретним фінансовим інструментом – мінімальним тіком, який задається у специфікації. Тік – це не те саме, що пункт. Якщо пункт визначається кількістю десяткових знаків після коми в котируванні, мінімальний тік може складатися як з одного, так і з багатьох пунктів. По більшій частині інструментів розмір мінімального тіку дорівнює одному пункту, але є винятки (як правило, товарні ф'ючерси та фондові індекси), за якими мінімальний тік може бути, наприклад, 25 пунктів.

Тіковий графік (Tick Chart) – це графік, який показує кожну історичну зміну ціни. Це найбільш повний спосіб графічного відображення цін, але в той же час далеко не найзручніший для аналізу.

Для технічного аналізу більш практично та зручно використовувати так звані інтервальні графіки – коли історію цінових змін «нарізають» на рівні часові проміжки. При побудові подібних графіків виключаються випадкові коливання та використовуються лише основні ціни всередині обраного часового періоду. До них відносять: першу ціну за обраний часовий проміжок - це ціна відкриття інтервалу (open), останню ціну за обраний часовий інтервал - ціна закриття (close), максимальну ціну за період (high) та мінімальну ціну (low). Ці 4 ціни дозволяють отримати картину, достатню для аналізу, у той же час відсікається зайвий ринковий шум. Величину кожного такого часового інтервалу можна самостійно задавати та змінювати у торговому терміналі.

Таймфрейм (англ. time-frame) – це і є той самий часовий інтервал, на основі якого відбувається побудова графіка. Кожен об'єкт такого графіка містить лише ключові ціни за вибраний період і не дозволяє зазирнути як саме відбувалися коливання ціни всередині даного конкретного періоду, але можна переключитися на нижчий таймфрейм, тоді картина буде більш детальною.

Наприклад, якщо ми вибрали таймфрейм D1, то кожен об'єкт на графіку показує нам що відбувалося з ціною за день. Але ця інформація неповна, за нею не можна визначити як саме змінювалися котирування всередині дня, і в який період часу протягом цього дня ціна досягала мінімального та максимального значень. Для того, щоб побачити більш детальну інформацію, потрібно вибрати графік з таймфреймом меншого порядку, наприклад, 30 хвилин - M30 або 1 годину - Н1.

В сучасних торгових терміналах можна вибрати практично будь-який таймфрейм із часовими інтервалами від хвилини до місяця:

  • M – хвилинні періоди (M1 – 1 хвилина, M5 – 5 хвилин, М15 – 15 хвилин, M30 – 30 хвилин)
  • H – година (H1, Hourly – годинний період, H4 – чотиригодинний період)
  • D – день (D1, Daily – денний період)
  • W – тиждень (W1, Weekly – тижневий період)
  • MN – місяць (MN, Monthly – місячний період) 

Типи інтервальних графіків

Лінійний графік (Line chart) – графік представлений у вигляді ламаної лінії, яка з'єднує ціни закриття відповідних періодів (1). Головний недолік лінійного графіка в тому, що він не відображає розмаху цінових коливань, які спостерігались протягом періоду.

Графік барів (Barchart, OHLC-bars) – складається із вертикальних стовпців – барів (2). Кожен бар має 4 точки: ціну відкриття – Open, O (риска зліва від вертикального стовпчика); максимальну ціну – High, H (верхня точка стовпчика); мінімальну ціну - Low, L (нижня точка стовпчика); ціну закриття - Close, C (риска праворуч від вертикального стовпчика). Тому іноді ціновий бар також позначають у вигляді – OHLC-бар.

Японські свічки (Candlestick chart) – є найбільш інформативним та зручним варіантом відображення цін на графіку (3). Японська свічка, як і бар, будується схожим чином і несе таку ж інформацію - ціни Open/High/Low/Close періоду. У японській свічці більш чітко видно різницю між цінами відкриття та закриття за період, оскільки цей відрізок відображається у вигляді прямокутника і називається тілом свічки, при цьому відстань між цінами відкриття та закриття зафарбовується залежно від того, що вище: Open чи Close. Відстані від верхньої межі тіла свічки до максимуму і від нижньої межі тіла свічки до мінімуму періоду називають тінями свічки.

 

 

Цінові гепи

Цінові гепи (gap - розрив) - це розриви в котируваннях, що виникають у випадках, коли ціна відкриття наступної свічки на обраному таймфреймі сильно відрізняється від ціни закриття попередньої свічки. Найчастіші причини появи гепів:

  • Вихід важливих новин чи форс-мажорні події на ринку. Виникає через те, що багато учасників ринку одночасно реагують на нову інформацію, внаслідок чого приймають рішення про відкриття або закриття торгових позицій. Подібні дії призводять до різкої зміни балансу попиту та пропозиції на ринку, що і відображається на графіку у вигляді різкого стрибка котирувань із розривом (гепом).
  • Геп на відкритті торгових сесій. Виникає з тих самих причин, описаних вище, якщо у міжсесійний період відбувалися публікації важливих новин. На відкритті нової торгової сесії учасники ринку встановлюють новий «справедливий» рівень цін.